Adgang til dobbelt statsborgerskab og generhvervelse af dansk statsborgerskab

Fra 1. september 2015 er der trådt en lovændring til indfødsretsloven i kraft, der nu gør det muligt at få dobbelt statsborgerskab. Hvis man opfylder betingelserne for dansk statsborgerskab, kan man således få dansk statsborgerskab uden samtidig at skulle opgive sit eget statsborgerskab. Det betyder også, at man som dansk statsborger kan søge og få et andet statsborgerskab og samtidig bevare sit danske statsborgerskab.

Ved lovændringen er det endvidere muligt at generhverve sit danske statsborgerskab, hvis man har mistet sit danske statsborgerskab som følge af, at man har fået et andet statsborgerskab. Hvis man f.eks. er blevet amerikansk statsborger og samtidig har måtte afgive sit danske statsborgerskab, kan man således generhverve sit danske statsborgerskab og samtidig beholde sit amerikanske statsborgerskab. Denne mulighed gælder i 5 år fra lovens ikræftræden 1. september 2015.

--oooOooo---

Advokat Bjørn Dilou Jacobsen har ekspertise i udlændingeret, herunder i reglerne om statsborgerskab. For spørgsmål til denne artikel eller for at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor udlændingeretten, kan henvendelse rettes til advokat Bjørn Dilou Jacobsen.