Afgørelse i principiel sag om handicapdiskrimination og familiesammenføring

Østre Landsret har den 22. december 2015 afsagt dom i en sag, hvor vi har bistået en klient, der lider af et handicap med sin sag, hvor han og sin hustru var blevet meddelt afslag på ægtefællesammenføring, fordi han ikke opfyldte det såkaldte selvforsørgelseskrav.

Østre Landsret afsagde dom til fordel for vores klient.

Vi påstod i sagen, at vores klient på grund af handicappet skulle meddeles dispensation fra selvforsørgelseskravet, og at et afslag på dispensation indebar, at der skete diskrimination i strid med Danmarks internationale forpligtelser efter FN's handicapkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Landsretten var enig.

Sagen var principiel, fordi den rejste spørgsmål, som domstolene ikke tidligere har taget stilling til, og det er vores vurdering af dommen får betydning for en række andre sager, hvor udlændingelovens krav opretholdes over for personer, der lider af et handicap.

Dommen er nu anket til Højesteret af Udlændingenævnet.

Læs mere om sagen i Politiken og på TV2 Lorry.

--oooOooo---

Hvis du lider af et handicap eller alvorlig sygdom og har fået afslag på f.eks. ægtefællesammenføring, er du velkommen til advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, hvis du ønsker at høre, hvad dommen kan betyde for din sag.