Revision af ejerlejlighedsloven skrinlagt

Det kommer alligevel ikke nogen revision af loven, der regulerer ejerlejligheder, har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) meddelt. Det skriver Ejendomswatch.dk i en artikel bragt 29. september 2018. På trods af et længere udvalgsarbejde, der i marts mundede ud i et forslag til en ny og mere moderne ejerlejlighedslov (se omtale i tidligere artikel her på siden), har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) nu officielt opgivet at samle politisk flertal bag en ændring. Der har vist sig, at det "på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde fælles fodslag omkring et lovforslag," skriver ministeren. Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark, udtaler i en ekstraudgave af foreningens nyhedsbrev Huset Net skuffelse over retræten: "Man kan kun have sympati for, at regeringen har testet Folketingets vilje til at gennemføre både en nødvendig modernisering og som minimum den beskedne liberalisering, der trods alt var flertal for i Ejerlejlighedsudvalget. Men det er uendelig trist, at det ikke er lykkedes at skabe et solidt flertal om de nødvendige forandringer," siger han. Det er i Morten Møllers øjne særligt skuffende, at selvom et flertal i udvalget bestående af eksperter, offentlige myndigheder og interesseorganisationer, støttede en liberalisering, der ville gøre det nemmere at opdele gamle andels- og lejeboliger i ejerlejligheder, så fører dette altså alligevel ikke nye regler med sig. Han mener videre, at der er tale om et svigt overfor ”de mange hundredetusinde mennesker, der bor i ejerlejligheder” at der ikke skabes klare og enkle regler om f.eks. ombygninger, korttidsudlejning og håndtering af de ejere, som via larm, trusler eller voldelig adfærd ødelægger boligfællesskabet for de mange. Ejerlejlighedsloven er – som den juridiske direktør antyder – en gammel lov, som bygger på betænkning 395 fra 1965 og cirkulære 177 fra 1977. I tilslutning til loven er bl.a. udarbejdet en normalvedtægt for ejerlejligheder i bekendtgørelse 1332 fra 2004.

---oo0oo---

For bistand vedrørende ejerlejlighedsforhold kontakt da venligst en af HOMANN’s advokater med speciale inden for fast ejendom.

Seneste artikler

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

De nye regler om konkurskarantæne

af advokat Bjørn Wittrup

De nye regler om konkurskarantæne træder i kraft den 1. juli 2024 og gælder for konkursboer, hvor der afsiges konkursdekret efter den dato.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.