Revision af ejerlejlighedsloven skrinlagt

Det kommer alligevel ikke nogen revision af loven, der regulerer ejerlejligheder, har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) meddelt. Det skriver Ejendomswatch.dk i en artikel bragt 29. september 2018.

På trods af et længere udvalgsarbejde, der i marts mundede ud i et forslag til en ny og mere moderne ejerlejlighedslov (se omtale i tidligere artikel her på siden), har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) nu officielt opgivet at samle politisk flertal bag en ændring. Der har vist sig, at det "på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde fælles fodslag omkring et lovforslag," skriver ministeren.

Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark, udtaler i en ekstraudgave af foreningens nyhedsbrev Huset Net skuffelse over retræten: "Man kan kun have sympati for, at regeringen har testet Folketingets vilje til at gennemføre både en nødvendig modernisering og som minimum den beskedne liberalisering, der trods alt var flertal for i Ejerlejlighedsudvalget. Men det er uendelig trist, at det ikke er lykkedes at skabe et solidt flertal om de nødvendige forandringer," siger han.

Det er i Morten Møllers øjne særligt skuffende, at selvom et flertal i udvalget bestående af eksperter, offentlige myndigheder og interesseorganisationer, støttede en liberalisering, der ville gøre det nemmere at opdele gamle andels- og lejeboliger i ejerlejligheder, så fører dette altså alligevel ikke nye regler med sig. Han mener videre, at der er tale om et svigt overfor ”de mange hundredetusinde mennesker, der bor i ejerlejligheder” at der ikke skabes klare og enkle regler om f.eks. ombygninger, korttidsudlejning og håndtering af de ejere, som via larm, trusler eller voldelig adfærd ødelægger boligfællesskabet for de mange.

Ejerlejlighedsloven er – som den juridiske direktør antyder – en gammel lov, som bygger på betænkning 395 fra 1965 og cirkulære 177 fra 1977. I tilslutning til loven er bl.a. udarbejdet en normalvedtægt for ejerlejligheder i bekendtgørelse 1332 fra 2004.

---oo0oo---

For bistand vedrørende ejerlejlighedsforhold kontakt da venligst en af HOMANN’s advokater med speciale inden for fast ejendom.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Støjsager/byggesager/ulempesager/varslingsregler

af advokat Bent-Ove Feldung

Baseret på mange års erfaring med de mange reklamationer, der såvel i udlejningsejendomme som foreningsejendomme kan være vedrørende støj, lugt og...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Sælgers ansvar ved ”indbygning” af det solgte

af advokat Jens H. Elmerkjær

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En...

Vindmøller, solcelleanlæg og deres naboer

af advokat Jens H. Elmerkjær

Reglerne om fremme af vedvarende energi findes i loven af samme navn. Det er en lovgivning, der er blevet ændret mange gange siden loven blev vedtaget...

Omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et om-stødelseskrav fra en kurator.