Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

Som anført i min tidligere artikel af 19. september 2018 indkaldte Erhvervsministeren til politiske forhandlinger om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber. Dette har nu resulteret i, at Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber og om sænkning af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Dette meddeler Erhvervsministeriet i dag.

Aftalen er indgået som led i indsatsen overfor svindel i virksomheder. Man har hidtil kunnet stifte et IVS med en kapital på kr. 1,00, hvilket har ført til, at man i selskabsform kunne optage gæld og derefter løbe fra regningen, uden selv at miste en større formue. Der har vist sig mange problemer med skatte- og afgiftsrestancer, ligesom mange selskaber tvangsopløses på statens regning.

Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber. Disse selskaber skal indenfor 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kr.

Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber, således at kravet bliver på niveau med de øvrige nordiske lande.

Der fremsættes et lovforslag i dag og de nye regler vil træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

---oo0oo---

For bistand i sager af om selskabsforhold kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...