Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

Som opfølgning på min artikel af 28. februar 2019 skal jeg oplyse, at Folketinget nu har vedtaget afskaffelsen af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra kr. 50.000 til kr. 40.000 med virkning fra den 15. april 2019. Det er fastsat i Lov nr. 445 af 13. april 2019.

Det følger desuden af loven, at allerede eksisterende iværksætterselskaber kan fortsætte efter de hidtidige regler, men selskaberne skal inden to år fra 15. april 2019 omdannes til anpartsselskaber, hvilket kan kræve en kapitalforhøjelse til 40.000 kr. Overholdes fristen ikke, vil Erhvervsstyrelsen indenfor en kort frist kræve en omdannelse, i modsat fald vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning.

---oo0oo---

For bistand i sager af om selskabsforhold kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…