Omdannelse fra IVS til ApS uden revisorerklæring

Erhvervsministeriet oplyste den 21. august 2020, at der var indgået en politisk aftale om at lette omregistreringen fra IVS til ApS. Se Iværksættere får hjælpende hånd: Ny politisk aftale letter omregistrering

Den nye pakke om lettere omdannelse fra IVS til ApS er ikke blevet til lov endnu. Så der skal i skrivende stund stadig en selskabskapital på kr. 40.000 og typisk en revisorerklæring til, for at kunne omdanne til ApS. Det er med andre ord både dyrt og besværligt at omdanne. I nogen tilfælde vil det slet ikke være muligt at omdanne – afhængigt af kapitalforholdene i selskabet og ejernes økonomiske formåen.

Ministeriet har anført, at det fremover bliver muligt

at omregistrere et IVS til et ApS ved at indbetale forskellen mellem IVS’ registrerede selskabskapital og de 40.000 kr., der er minimumskravet til ApS’er. Hvis der f.eks. er indskudt 5.000 kr. ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et som følge af forslaget blive omregistreret til ApS ved at indskyde de resterende 35.000 kr.

Det vil lette omregistreringen for iværksætterne, der fx har lånt til opstartsinvesteringer, da der ikke længere vil være krav om, at der på bundlinjen i virksomheden er et plus på 40.000 kr. på tidspunktet for omregistreringen.

Tanken bag er, at de IVS’er, som er stiftet uden reel hensigt om erhvervsdrift, ikke vil blive omregistreret til et ApS, da det kræver et beløb af en vis størrelse at blive omregistreret. På den anden side vil de selskaber, som er stiftet med henblik på at føre deres innovative idé ud i livet, ikke blive pålagt en unødig stor byrde.

Når pakken bliver til lov, kan omdannelsen ske ved kontant indskud af 40.000 kr. og det må forventes at revisorerklæring ikke længere kræves.

---oo0oo---

For bistand i sager om opløsning af selskaber og lignende spørgsmål, kontakt venligst advokat Niels Ulrik Ottesen.