EU’s enhedspatent og patentdomstolen er nu trådt i kraft

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk patentdomstol har været meget længe undervejs, jf. min artikel af 24. april 2014: Enhedspatent og den fælles Patentdomstol.

Enhedspatentordningen og den fælles patentdomstol, Unified Patent Court (UPC), er trådt i kraft den 1. juni 2023, hvilket markerer en betydelig ændring af det europæiske patentsystem og håndhævelsen af patenter i Europa. 

Idéen med enhedspatentet er at gøre det muligt at opnå ét patent, som vil dække hele EU, dog med undtagelse af de få lande, der vælger at stå uden for. 

Enhedspatentet er en overbygning på den europæiske patentansøgning, som hidtil og fortsat vil være administreret af det europæiske patentkontor (kaldet EPO). EPO fungerer som et fælles udstedelsessystem, der hidtil har været forløberen for at opnå nationale patenter i de tilsluttede europæiske lande, der også omfatter lande uden for EU. Enhedspatentet vil blive koblet på dette system, og når den europæiske patentansøgning godkendes, skal man vælge mellem enhedspatentet og/eller validering (udstedelse) i udvalgte lande.

17 EU-lande er på nuværende tidspunkt med i ordningen, og det forventes, at op til 24 EU-lande vil deltage. Spanien, Kroatien og Polen har meddelt, at de ikke kommer til at deltage i ordningen. 

Den fælles europæiske patentdomstol

Den fælles patentdomstol indebærer konkret, at der frem over vil være én fælles europæisk patentdomstol, der med virkning for alle de deltagende medlemslande har kompetence til at træffe afgørelser i sager vedrørende enhedspatentet. 

UPC består af en 1. instans domstol og en appeldomstol. 1. instans domstolen består af flere lokale og regionale afdelinger og en central afdeling med hovedsæde i Paris og afdelinger i München og Milano. Den lokale danske afdeling skal ligge hos Sø- og Handelsretten, hvor danske patentsager også føres i dag. Processproget i den danske afdeling er dansk eller engelsk.

---oo0oo---

For bistand i lignende sager eller sager om andre forhold indenfor immaterielle rettigheder kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…