Omstødelse i konkurs

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et omstødelseskrav fra en kurator.

Omstødelse betyder, at kurator i konkursboet vil have en ydelse eller et pengebeløb tilbage, som det nu konkursramte selskab eller den personlige fallent har betalt før konkursen.

Konkursen tillægges på den måde tilbagevirkende kraft, idet synspunktet er, at ydelsen eller pengebeløbet skal tilbage i konkursboet, så det kommer alle kreditorer til gode og ikke kun den kreditor, der har modtaget beløbet.

Den kreditor, der skal betale beløbet tilbage kan så til gengæld anmelde det tilbagebetalte beløb i konkursboet som simpelt krav, men ofte giver konkursboet ingen eller kun en meget ringe dividende, så reelt har denne anmeldelsesret typisk ingen værdi.

Jamen, hvordan afgør kurator, hvilke beløb han kan kræve tilbagebetalt af modtageren, idet man skal forstå, at de beløb der kræves tilbage som regel er betalinger for en leveret ydelse som har udmøntet sig i, at der er udstedt en faktura til selskabet, som er blevet betalt på helt sædvanlig måde, men som kurator nu pludselig kræver tilbagebetalt til konkursboet.

Hovedreglen er, at hvis betalingen har fremtrådt som ordinær, så kan den ikke omstødes.

Endvidere gælder, at jo tættere betalingen ligger på fristdagen/konkursen, jo større er sandsynligheden for, at der kan ske omstødelse uden at der er tale om nogen automatik.

Endelig gælder, at det er lettere at omstøde overfor en kreditor, der er bekendt med skyldnerens insolvens end en, der ikke har kendskab til skyldnerens insolvens.

Hvad er de typiske omstødelsessituationer i praksis:

  1. Betalinger af større fakturaer før normal betalingstid.
  2. Betalinger af beløb med usædvanlige betalingsmidler. Typisk betaling med varer i stedet for betaling med kontanter.
  3. Betalinger til nærtstående, dvs til familie eller venner eller til ejere af virksomheden.
  4. Overdragelse af aktiver vederlagsfrit eller til underpris, dvs til en pris under handelsværdien, typisk af skyldnerens faste ejendom eller bil til ægtefællen eller skyldnerens børn.
  5. Omstødelse af gaver. Det kan også være gaver i form af betaling af rejser eller fester m.v. til familiemedlemmer.
  6. Omstødelse af uforholdsmæssig høj løn til direktør eller andre ansatte.
  7. Betaling af private udgifter for direktøren eller andre nærtstående, som ikke er selskabsrelevante.
  8. Afkald på falden arv ect.

Formålet med omstødelsesreglerne er at sikre, at i alle de tilfælde, hvor der er tale om dispositioner, der ikke har været sædvanlige og som er kreditorforrykkende, og som er sket typisk i den sidste tid op til konkursen, skal der ske en tilbagebetaling eller en tilbageførsel af aktivet til konkursboet. Dermed kommer aktivet alle kreditorer til gode og ikke kun den kreditor, der har modtaget beløbet muligt fordi han enten har lagt en særligt pres på skyldneren, fx  trussel om konkursbegæring eller de kreditorer som har opnået betaling grundet et særligt nært familie- eller venskabsforhold til ejeren af selskabet. 

Hvor lang tid kan kurator gå tilbage: Som hovedregel kun 3 måneder fra fristdagen, dvs den dag hvor skifteretten modtog konkursbegæringen/anmeldelsen om rekonstruktion, men i særlig tilfælde helt tilbage til 2-3 år før fristdagen.

Hvad skal man gøre, hvis man bliver mødt med et omstødelseskrav? Man bør kontakte en advokat med erfaring med insolvensret. Han kan vurdere sagen sagligt og rådgive til, om man skal betale kravet helt eller delvist eller afvise omstødelseskravet.

Man skal huske på, at det kun er er et fåtal af de betalinger, som det nu konkursramte selskab har foretaget i tiden op til konkursen, som er omstødelige.

Homann Advokater har flere advokater, der har stor erfaring med insolvensret og omstødelse, og som kan rådgive klienter herom.

Denne artikel er skrevet af advokat Bjørn Wittrup og De er velkommen til at kontakte mig for at få en vurdering af, om et omstødelseskrav skal afvises eller om der bør søges en forligsmæssig løsning.

---oo0oo---

For nærmere oplysninger kontakt gerne advokat Bjørn Wittrup.

Seneste artikler

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…

Artikel om omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Der er kommet en ny spændende landsretsdom om omstødelse i konkurs. I dommen blev sagsøgte frifundet for boets omstødelseskrav. Dommen giver anledning…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Elleve hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Fokus på koncernklinikker

af advokat Nicolai P. Funder

I den seneste tid har der været stort mediefokus på såkaldte ”koncernklinikker”. Homann Advokater rådgiver læger om nedsættelse i egen praksis i…

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…