Sælgers ansvar ved ”indbygning” af det solgte

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. Sagen udsprang af en situation, hvor en entreprenør lagde terrazzofliser på et badeværelsesgulv for en forbruger. Fliserne havde entreprenøren købt hos en professionel sælger. Det kunne have været et byggemarked.

Entreprenøren udførte belægningen med fliser i badeværelset og alle var glade og tilfredse indtil forbrugeren lagde mærke til, at en del af fliserne fik huller i overfladen, fordi – som en skønsmand efterfølgende konstaterede – at fliserne ikke kunne tåle vand! 

Det er i landsrettens afgørelse lagt til grund, at fliserne led af en væsentlig mangel. 

Forbrugeren krævede, at entreprenøren skulle lægge andre fliser og entreprenøren krævede af sælgeren af fliserne, at denne skulle tilbagebetale købesummen for fliserne samt i øvrigt betale de omkostninger, som forbrugeren havde betalt entreprenøren for at lægge terrazzofliserne i badeværelset. 

Dommen fastslår, at sælgerens ansvar kan blive meget større end blot at skulle tilbagebetale købesummen for en mangelfuld vare. Sælgeren af fliserne havde i sine forretningsbetingelser anført, at kunden altid, for at bevare sin reklamationsret, skulle kontakte sælgeren for rådgivning før der blev anvendt plejeprodukter på fliserne, men da retten lagde til grund, at forbrugeren kun havde anvendt skånsomme produkter på gulvet, fastholdt landsretten, at flisesælgeren var ansvarlig. 

Der er uden tvivl mulighed for sælgeren, byggemarkedet, der sælger til professionelle, at fraskrive sig ansvaret over for professionelle købere. I en situation, hvor flisesælgeren skriftligt har begrænset størrelsen af sit ansvar til at være tilbagebetaling af flisernes købesum, ville der opstå en situation, hvor entreprenøren som den, der var ansvarlig for udførelse af flisebelægningen i badeværelset, ikke kunne kræve omkostningerne til omlægning af andre fliser dækket – hverken af flisesælgeren eller af forbrugeren. Det er næppe afgørende for resultatet, at entre-prenørens kunde var forbruger. Et lignende resultat kunne være opstået, hvis vores forbruger havde været erhvervsdrivende – i hvert fald hvis entreprenøren ikke havde begrænset sit an-svar over for den erhvervsdrivende ejer af badeværelset.

---oo0oo---

For uddybende bemærkninger kan advokat Jens H. Elmerkjær kontaktes.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Støjsager/byggesager/ulempesager/varslingsregler

af advokat Bent-Ove Feldung

Baseret på mange års erfaring med de mange reklamationer, der såvel i udlejningsejendomme som foreningsejendomme kan være vedrørende støj, lugt og...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Sælgers ansvar ved ”indbygning” af det solgte

af advokat Jens H. Elmerkjær

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En...

Vindmøller, solcelleanlæg og deres naboer

af advokat Jens H. Elmerkjær

Reglerne om fremme af vedvarende energi findes i loven af samme navn. Det er en lovgivning, der er blevet ændret mange gange siden loven blev vedtaget...

Omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et om-stødelseskrav fra en kurator.