Kantineordninger – Medarbejderbetaling

Fra 15. marts 2010 gælder SKATs vejledende mindstepriser for, hvad den enkelte medarbejder selv skal betale (med beskattede midler) for at kantineordninger med tilskud fra arbejdsgiveren fortsat kan være skattefri. Medarbejderen skal mindst betale følgende for ”gængs standardmad og –drikke”:
  • et standardmåltid ekskl. drikkevarer: 15 kr.
  • et standardmåltid inkl. drikkevarer: 20 kr.
Ved et standardmåltid forstås f.eks. typisk 3 almindelige stykker smørrebrød (for 2 stk. betales 10 kr.) eller almindelige varme og lune retter. Er der tale om luksusmad, eller er der en væsentlig difference mellem salgspris og kostpris, hvad enten der er tale om luksusmad eller standardmad, skal der foretages en konkret vurdering af egenbetalingens størrelse. De vejledende værdier gælder heller ikke, når arbejdsgiveren køber maden ”ude i byen”. I sådanne tilfælde anvendes kostprisen. Stiller arbejdsgiveren kaffe, te, frugt mv. til rådighed, er der tale om almindelig personalepleje, som fortsat er skattefri for medarbejderen. Der betales kun for de dage/måltider, hvor medarbejderen benytter sig af kantineordningen.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…