Kantineordninger – Medarbejderbetaling

Fra 15. marts 2010 gælder SKATs vejledende mindstepriser for, hvad den enkelte medarbejder selv skal betale (med beskattede midler) for at kantineordninger med tilskud fra arbejdsgiveren fortsat kan være skattefri.

Medarbejderen skal mindst betale følgende for ”gængs standardmad og –drikke”:

  • et standardmåltid ekskl. drikkevarer: 15 kr.
  • et standardmåltid inkl. drikkevarer: 20 kr.

Ved et standardmåltid forstås f.eks. typisk 3 almindelige stykker smørrebrød (for 2 stk. betales 10 kr.) eller almindelige varme og lune retter.

Er der tale om luksusmad, eller er der en væsentlig difference mellem salgspris og kostpris, hvad enten der er tale om luksusmad eller standardmad, skal der foretages en konkret vurdering af egenbetalingens størrelse. De vejledende værdier gælder heller ikke, når arbejdsgiveren køber maden ”ude i byen”. I sådanne tilfælde anvendes kostprisen.

Stiller arbejdsgiveren kaffe, te, frugt mv. til rådighed, er der tale om almindelig personalepleje, som fortsat er skattefri for medarbejderen.

Der betales kun for de dage/måltider, hvor medarbejderen benytter sig af kantineordningen.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Støjsager/byggesager/ulempesager/varslingsregler

af advokat Bent-Ove Feldung

Baseret på mange års erfaring med de mange reklamationer, der såvel i udlejningsejendomme som foreningsejendomme kan være vedrørende støj, lugt og...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Sælgers ansvar ved ”indbygning” af det solgte

af advokat Jens H. Elmerkjær

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En...

Vindmøller, solcelleanlæg og deres naboer

af advokat Jens H. Elmerkjær

Reglerne om fremme af vedvarende energi findes i loven af samme navn. Det er en lovgivning, der er blevet ændret mange gange siden loven blev vedtaget...

Omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et om-stødelseskrav fra en kurator.