Advokat Jesper Seeger Perregaard

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Født 1967
CVR. nr.: 28 20 06 41

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 20 41 33 88
E-mail:jsp@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/jesper-perregaard/

Profil

Advokat Jesper Perregaard arbejder primært med rets- og voldgiftssager. Han har ført mere end 1.000 retssager ved Danmarks Domstole, ligesom han har erfaring med procedure ved EF-Domstolen.

Jesper Perregaard er formand for Foreningen af Procedureadvokater og har i ca. 10 år været medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen. Han varetager løbende opgaver for private klienter, boligforeninger, forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder.

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1991

Erhvervsforløb

 • Kammeradvokaten 1991-1996
 • Lett Advokatfirma 1996-2004
 • Jonquières & Jensen Advokater 2005-2007
 • Østre Landsret (konstitueret landsdommer) 2008-2009
 • Homann fra 2009

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • AIDA
 • Faggruppen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Forsikringsforeningen
 • Foreningen af Procedureadvokater.

Tillidshverv

 • Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning (tidl. Patientskadeankenævnet) efter indstilling af Advokatsamfundet (fra 2011 -)
 • Beskikket censor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet (2014 - 2018)
 • Formand for Foreningen af Procedureadvokater

Sprog

 • Dansk og engelsk

Udgivelser

 • Forfatter til flere artikler om erstatnings- og forsikringsretlige forhold, herunder artikel til Ugeskrift for Retsvæsen (trykt i UfR2007B.189) om nyere retspraksis vedr. EAL (Erstatningsansvarsloven).

Artikler af Jesper Perregaard