Ansættelse

Vi  rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Vi er højt specialiserede og har lang erfaring med de områder, vi varetager. Vi vedligeholder dels vores viden gennem undervisnings- og kursusvirksomhed, servicering af fagforeninger og virksomheder samt ved at repræsentere klienter i mange retssager. Dels gennem løbende videndeling, der sikrer det faglige niveau.

Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere og inden for de fleste aspekter af ansættelsesret, herunder:

  • Arbejdsmiljøret
  • Betalingsstandsning eller konkurs
  • Direktørkontrakter og direktørers retsstilling
  • Ferielovgivningen
  • Funktionærret
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Ligebehandlingslovgivningen
  • Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Artikler indenfor området

Ulovlig beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

af advokat Gunnar Homann

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved...

Aktieløn og skat, særligt med tanke på warrantprogrammer

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Ved en lovændring per 1. juli 2016 blev der genindført mulighed for at lade aktieløn beskatte som aktieavance frem for lønskat. Prisen for at give...

Kantineordninger – Medarbejderbetaling

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Fra 15. marts 2010 gælder SKATs vejledende mindstepriser for, hvad den enkel-te medarbejder selv skal betale (med beskattede midler) for at...

Personalegoder – månedlig indberetning

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Arbejdsgivere skal hver måned foretage indberetning til SKATs eIndkomst af personalegoder til de ansatte. Indberetning skal ske, når den ansatte...