Ansættelse

Vi  rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Vi er højt specialiserede og har lang erfaring med de områder, vi varetager. Vi vedligeholder dels vores viden gennem undervisnings- og kursusvirksomhed, servicering af fagforeninger og virksomheder samt ved at repræsentere klienter i mange retssager. Dels gennem løbende videndeling, der sikrer det faglige niveau.

Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere og inden for de fleste aspekter af ansættelsesret, herunder:

  • Arbejdsmiljøret
  • Betalingsstandsning eller konkurs
  • Direktørkontrakter og direktørers retsstilling
  • Ferielovgivningen
  • Funktionærret
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Ligebehandlingslovgivningen
  • Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Artikler indenfor området

at advokat Gunnar Homann

at advokat Niels Ulrik Ottesen

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS