Advokat Gregers R. Lauridsen

Advokat, Partner

CVR. nr.: 13 87 47 00

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: gl@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/gregers-lauridsen/

Profil

Advokat Gregers R. Lauridsens hovedarbejdsområde er selskabs- og erhvervsret, herunder fast ejendom og energiret.

Gregers er rådgiver for en række iværksættervirksomheder og rådgiver lige fra Kommercialisering af forretningsidé til kapitalfremskaffelse, selskabsstruktur m.v. Gregers har igennem mange år været tæt forankret i iværksættermiljøet og har stor indsigt i især it- og mediebranchen (radio og tv), hvor Gregers har været med som rådgiver i en lang række virksomheder lige fra idé til udvikling og senere salg af virksomhed.

Gregers har ydet rådgivning til såvel iværksættere som ventureselskaber, og har stor indsigt i ejerforhold og aktionærforhold.

Gregers beskæftiger sig yderligere med fast ejendom og rådgiver om alle aspekter inden for fast ejendom og har indgående kendskab til handel med beboelses- og investeringsejendomme samt finansieringsforhold og byggeprojekter.

Herudover er Gregers rådgiver for en række kommuner og disses energi- og forsyningsselskaber og har kendskab til energilovgivningen.

Udover ovenstående områder beskæftiger Gregers sig med bestyrelsesarbejde og sidder i bestyrelsen for en række finansielle virksomheder og ejendomsselskaber.

Uddannelse

  • Cand. Jur. Københavns Universitet

Medlemskaber

  • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
  • Danske Advokater
  • Danske It Advokater

Bestyrelseshverv

  • Gregers R. Lauridsen fungerer som ekstern bestyrelsesmedlem og er formand for bestyrelsen i en række iværksætter og medieselskaber samt finansielle virksomheder og ejendomsselskaber.

Sprog

  • Skandinaviske sprog og engelsk