Immaterialret

af advokat Hans Henrik Skjødt

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk patentdomstol har været meget længe undervejs, jf. min artikel af 24. april 2014.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Novo Nordisk A/S mod Koda

af advokat Hans Henrik Skjødt

Højesteret har den 10. marts 2015 afsagt en vigtig dom i en sag om salg og markedsføring af bilfælge, hvoraf tre fælge var EF-designbeskyttede, mens en fjerde fælg var beskyttet mod produktefterligning i medfør af markedsføringslovens § 1. Sagen omhandlede desuden misbrug af BMW’s varemærkerettigheder.

af advokat Alice Folker Bruun

Relationer i kunstens verden bygger som udgangspunkt på tillid og indgående kendskab til hinandens evner og muligheder. Ofte indgås der ingen skriftlige aftaler, og det er i de fleste tilfælde uproblematisk.

af Advokat Hans Henrik Skjødt

Artiklen indeholder en oversigt vedrørenderettigheder i forbindelse med patenter, brugsmodelregistreringer, design og varemærker samt rettigheder i forbindelse med ophavsret og markedsføringsret.

af advokat Alice Folker Bruun

Hvad er kunst, hvad er god kunst og hvad er dårlig kunst? Temaet er behandlet udførligt og berøres ofte i kunsthistorisk sammenhæng. For denne artikel er det dog blot en indledning for at perspektivere de vanskeligheder, som juraen møder ved bedømmelsen af, om et bestilt værk opfylder bestilleren og kunstnerens aftale. Kan domstolene vurdere, om et kunstværk er mangelfuldt?

af advokat Hans Henrik Skjødt

Sø- og Handelsretten har den 20. maj 2014 afsagt en principiel dom i en sag anlagt af Fritz Hansen A/S og en række medsagsøgere mod Nlini Interiors Ltd., angående sidstnævntes salg fra England til kunder i Danmark af kopier af danske designklassikere i form af møbler og belysning.

af advokat Hans Henrik Skjødt

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk Patentdomstol har været meget længe undervejs, mere end 30 år. I 2012 blev der opnået politisk enighed mellem 25 af de 27 EU lande om etablering af en fælles europæisk Patentdomstol og et såkaldt Enhedspatent. Patentet kaldes Enhedspatentet – og ikke EU patentet, da to EU lande ikke ønskede at deltage i den politiske aftale.

af advokat Hans Henrik Skjødt

Erhvervshemmeligheder beskyttes navnlig af markedsføringslovens § 19, som fastslår, at erhvervshemmeligheder ikke ubeføjet må benyttes. En vigtig sag om denne problemstilling findes gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2006