Fokus på klienten

Vi er 25 advokater, og vi yder rådgivning til såvel store som små klienter, erhvervsklienter og privatklienter.

De fleste af vore advokater har mere end ét speciale, og kontorets sammensætning af advokater bevirker, at vi er i stand til at yde rådgivning indenfor en række juridiske områder.

Vore erhvervsklienter har typisk en tæt tilknytning til én eller flere af advokaterne på kontoret, og på denne måde har vi tilrettelagt det, så klienterne let og hurtigt har adgang til at få besvaret de små og store spørgsmål, der dukker op i deres virksomhed, og i øvrigt til at kunne få sparring, inden vigtige beslutninger træffes. Mange af vore klienter ejer deres egen virksomhed, og vi kender virksomheden og dens problemer.

Da kontoret rummer advokater med speciale i for eksempel funktionærret, skatteret, kontrakter eller patent- og varemærkeret, behøver klienten som udgangspunkt kun at benytte vort kontor. Er der imidlertid tale om sager, hvor vi sammen med klienten skønner, at sagen optimalt behandles bedre på et andet kontor, er vi behjælpelige med at foretage en henvisning, hvad enten det er via vores danske eller internationale netværk.

Vi rådgiver mange klienter om ansættelsesforhold, arv og dødsbobehandling, ligesom kontoret rummer advokater, der næsten udelukkende beskæftiger sig med familieretlige forhold, strafferet og udlændingeret. Kontoret har således tilknyttet en række beneficerede advokater og også en autoriseret bobestyrer.