Forsyningsvirksomhed og energi

De juridiske forhold vedrørende forsyningsvirksomheder og energi-området er præget af såvel EU som national lovgivning og har både væsentlig generel samfundsmæssig betydning og konkret betydning for en række offentlige myndigheder såvel som private aktører.

Det er advokat Gregers R. Lauridsen og advokat Jens H. Elmerkjær, der beskæftiger sig med dette samspil af regelsæt, herunder i særdeleshed energiregulering inden for elforsyningsvirksomheder med rådgivning til en række kommuner og forsy-ningsselskaber. 

Kontorets rådgivning omfatter videre bl.a. koncessioner, eftersøgning og udnyttelse af olie og gas og andre mineralressourcer.

Advokater med speciale i dette felt