Generationsskifte

Hvad enten det drejer sig om forberedelse af et generationsskifte ved en holdingselskabsstiftelse eller helt eller delvist salg af virksomheden eller overdragelse til familiemedlemmer, kræver det et indgående kendskab til selskabs- og skatte- og afgiftslovgivningen.

Vi rådgiver om alle forhold og har indgående erfaringer med mindre og mellemstore virksomheder. Ligeledes har vi bistået med overdragelser af større virksomheder, både nationalt og i sammenhæng med udenlandske overdragelser.

Vi rådgiver både om selve overdragelsessituationen og om mere langsigtede strategier, forberedelse og tilrettelæggelse af overdragelser, IPO'er, due diligences og en række andre aspekter af området.

Advokater med speciale i dette felt