Advokat Hans Mogensen

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Indehaver af Advokat Hans Mogensen ApS, CVR-nr. 3552 8075 www.AdvokatHansMogensen.dk.

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: hm@remove-this.homannlaw.dk

Profil

Hans Mogensen leverer en engageret og målrettet indsats, hvor der til stadighed er fokus på klientens interesser, og hvor bedømmelsen hvad der er den bedste løsning for klienten ikke udelukkende afgøres ud fra de juridiske muligheder.

Tillid og seriøsitet er nøgleord, og jeg sætter en ære i, at mit arbejde foregår på et højt kvalificeret niveau. Mine klienter kan altid regne med en hudløs ærlig vurdering af sagens muligheder. Da jeg er meget forhandlingsvant opnås sædvanligvis optimale løsninger.

Sammenholdt med mine mere end 30 års erfaring som advokat sikrer dette, at du trygt kan henvende dig til mig.

Uddannelse

 • Cand. jur. Århus Universitet 1979

Erhvervsforløb

 • Advokatbeskikkelse 1985
 • Møderet for landsret 1989
 • Møderet for Højesteret 1994

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
 • Medlem af Udlændingenævnet (2013-2020) og Flygtningenævnet (2014-2021) og Flygtningenævnets Koordinationsudvalg (2020-2021)
 • Dansk-Fransk Handelskammer
 • Udnævnt til rådgivende advokat ved den Schweiziske Ambassade
 • Optaget på advokatliste ved den Franske Ambassade i Danmark (Liste de Notoriété du Barreau)

Sprog

 • Hans Mogensen er dansk-fransk statsborger og behersker dansk, engelsk og fransk på forhandlingsniveau. Tysk og øvrige skandinaviske sprog beherskes på godt kommunikationsniveau.

Artikler af Hans Mogensen

Formandsafgørelse om anbringelse af barn uden for hjemmet tilsidesat

af advokat Hans Mogensen

Ved afgørelse af 26. januar 2023 har Ankestyrelsen tilsidesat en formandsafgørelse truffet af formanden for Børn-og Ungeudvalget i Københavns Kommune,...

Stemmelighed kan gøre 15 års forskel!

af advokat Hans Mogensen

I juni 2022 repræsenterede jeg en tiltalt i en større narkosag, hvor min klient stod tiltalt for medvirken til indsmugling af 45 kg kokain til Danmark...

Fremtidsfuldmagt og NemID

af advokat Hans Mogensen

En fremtidsfuldmagt oprettes som bekendt ved at fuldmagtsgiveren opretter den digitalt på www.tinglysning.dk og derefter validerer den med NemID....

Ankebegrænsning har sine grænser i forældreansvarssager

af advokat Hans Mogensen

I 2014 blev der indført en ankebegrænsningsregel, hvorefter landsretten kan beslutte at afvise at behandle en byretsdom, hvis der ikke er udsigt til,...

Beviskrav forskelligt i straffesager i forhold til almindelige civile sager

af advokat Hans Mogensen

Det er almindeligt accepteret i dansk ret, at der skal meget til for at en person kan straffes. Der er et princip om, at enhver rimelig tvivl i en...