Immaterialret

Vi rådgiver om alle aspekter af immaterielle rettigheder samt beslægtede forhold, herunder bl.a.:

  • Patenter
  • Brugsmodeller
  • Designrettigheder (og mønsterrettigheder)
  • Varemærker og andre kendetegn
  • Ophavsret
  • Markedsføringsret
  • Musikrettigheder

Vi rådgiver desuden angående forsknings- og udviklingssamarbejder og licens- og franchiseaftaler.

Vi har en betydelig erfaring med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling vedrørende immaterielle rettigheder, både nationalt og internationalt, herunder med forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen.

Vi vil endvidere kunne tilbyde sagkyndig bistand eller hjælpe med at finde den rette ekspertise angående registrering af rettighederne eller etablering af beskyttelse på anden måde ved licensaftaler, informationsteknologisk beskyttelse (software) m.v.

Artikler indenfor området

EU’s enhedspatent og patentdomstolen er nu trådt i kraft

af advokat Hans Henrik Skjødt

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk patentdomstol har været meget længe undervejs, jf. min artikel af 24. april 2014.

Østre Landsret præciserer begrebet 'offentlig fremførelse' i principiel sag om musikrettigheder

af advokat Nicolai Platzer Funder

Novo Nordisk A/S mod Koda

Krænkelse af BMW's design- og varemærkerettigheder

af advokat Hans Henrik Skjødt

Højesteret har den 10. marts 2015 afsagt en vigtig dom i en sag om salg og markedsføring af bilfælge, hvoraf tre fælge var EF-designbeskyttede, mens...

Tillid, aftaler og brud mellem kunstnere og gallerier

af advokat Alice Folker Bruun

Relationer i kunstens verden bygger som udgangspunkt på tillid og indgående kendskab til hinandens evner og muligheder. Ofte indgås der ingen...

Immaterialret

af Advokat Hans Henrik Skjødt

Artiklen indeholder en oversigt vedrørenderettigheder i forbindelse med patenter, brugsmodelregistreringer, design og varemærker samt rettigheder i...

Kunst og forventninger – i et juridisk perspektiv

af advokat Alice Folker Bruun

Hvad er kunst, hvad er god kunst og hvad er dårlig kunst? Temaet er behandlet udførligt og berøres ofte i kunsthistorisk sammenhæng. For denne artikel...

Forbud mod markedsføring af designklassikere i Danmark via Internettet

af advokat Hans Henrik Skjødt

Sø- og Handelsretten har den 20. maj 2014 afsagt en principiel dom i en sag anlagt af Fritz Hansen A/S og en række medsagsøgere mod Nlini Interiors...

Enhedspatent og den fælles Patentdomstol

af advokat Hans Henrik Skjødt

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk Patentdomstol har været meget længe undervejs, mere end 30 år. I 2012 blev der opnået politisk...

En vigtig dom om knowhow - Niro A/S mod Arne Sloth Jensen og EnerDry ApS

af advokat Hans Henrik Skjødt

Erhvervshemmeligheder beskyttes navnlig af markedsføringslovens § 19, som fastslår, at erhvervshemmeligheder ikke ubeføjet må benyttes. En vigtig sag...