Advokat Elise Quaade

Advokat (L), Partner

Møderet for Landsretten
Født 1965
CVR. nr. 35968830, Se også www.familieretsadvokaterne.dk

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 21 13 60 82
E-mail: eq@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/elise-quaade/

Profil

Elise har meget stor erfaring med at føre retssager inden for det socialretlige område, særligt vedrørende tvangsmæssige indgreb i forhold til børn og voksne. Hun har endvidere specialiseret sig inden for familieret og varetager sager om skilsmisse, forældremyndighed, samværssager mv. Elise har også indgående kendskab til arbejdsskadesager, både fra sit arbejde i Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen, ligesom hun har ført sager inden for dette område hos Kammeradvokaten.

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1992

Erhvervsforløb / Karriere

 • Skatteministeriet 1992-1993
 • Indenrigsministeriet 1993-1996
 • Sundhedsministeriet 1996-2001
 • Beskæftigelsesministeriet, herunder Arbejdsskadestyrelsen 2002-2006
 • Ankestyrelsen 2006-2009
 • Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt 2009-2014

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Foreningen af Procedureadvokater

Sprog

 • Dansk, engelsk og nederlandsk