Familieret

af advokat Hans Mogensen

Ved afgørelse af 26. januar 2023 har Ankestyrelsen tilsidesat en formandsafgørelse truffet af formanden for Børn-og Ungeudvalget i Københavns Kommune, hvorefter et barn blev akut an-bragt uden for hjemmet.

af advokat Hans Mogensen

En fremtidsfuldmagt oprettes som bekendt ved at fuldmagtsgiveren opretter den digitalt på www.tinglysning.dk og derefter validerer den med NemID. Fuldmagtsgiveren kan kun under-skrive fuldmagten, men kan ikke anmelde denne til tinglysning.

af advokat Jesper Perregaard

af advokat Jesper Perregaard

I slutningen af 2018 blev det besluttet at ændre reglerne og etablere et helt nyt familieretligt system, herunder en ny myndighed kaldet Familieretshuset

af advokat Hans Henrik Skjødt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.

af advokat Hans Mogensen

I 2014 blev der indført en ankebegrænsningsregel, hvorefter landsretten kan beslutte at afvise at behandle en byretsdom, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten end i byretten, og hvis sagen ikke er principiel eller der ikke i øvrigt er særlige grunde, der taler for at sagen skal behandles af landsretten.