Inkasso

Vi bistår pengeinstitutter, realkreditinstitutter og en række erhvervsvirksomheder med indkrævning af misligholdte fordringer.

I den forbindelse kan vi registrere debitorer i RKI, ligesom vi forud for en inkassosag kan tilbyde at søge på eksisterende betalingsanmærkninger.

Kontoret besidder endvidere stor erfaring med gennemførelse af tvangsauktion over fast ejendom og løsøre samt håndtering af misligholdte ejendomsforbeholds- og leasingkontrakter.

Der henvises i øvrigt til artiklerne om forenklet inkassoproces og om småsagsprocessen. Artiklerne kan findes via hovedmenuen.

Advokater med speciale i dette felt

Artikler indenfor området

Højesteret: Forældelse afbrydes kun for den del af fordringen, der indbringes for fogedretten

af Gustav Mathiesen Secher

Det er således slået endeligt fast, at forældelsen kun afbrydes for den begrænsede del af en fordring, der indbringes, uagtet om fogedretten bedes...