Konkurrence

Vi rådgiver om dansk og europæisk konkurrenceret, herunder bl.a.:

  • joint ventures
  • samarbejdaftaler
  • kartel- og fusionskontrolspørgsmål
  • distributions-, agent-, franchise- og licensaftaler
  • anti-dumping regulering
  • statsstøtte
  • misbrug af dominerende stilling

samt på en række specialområder indenfor dansk og EU-konkurrenceret, f.eks. udbudsret, forsynings- og energiret, teknologi-aftaler m.v. Rådgivningen sigter til såvel ofentlige myndigheder som private erhvervsklienter.

Advokater med speciale i dette felt