Persondatabeskyttelse

Vi rådgiver virksomheder om overholdelse af de gældende regler om databeskyttelse (Persondataforordning, databeskytttelsesloven mv.).

Vi tilbyder alt fra en fuldkommen gennemgribende vurdering af virksomhedens overholdelse af persondatareglerne, samt rådgivning om gennemførelsen af de nødvendige strukturelle eller organisatoriske ændringer i virksomheden, til besvarelse af helt konkrete spørgsmål.

Vi bistår gerne med udarbejdelsen af databehandleraftaler og udarbejdelse af det krævede dokumentationsmateriale for data privacy compliance.

Vi er højt specialiserede og har erfaring med de områder, vi varetager. Vi vedligeholder dels vores viden gennem undervisnings- og kursusvirksomhed, servicering af virksomheder. Desuden sikrer vi det faglige niveau gennem løbende videndeling.

Efter nærmere aftale kan vi også fungere som databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Advokater med speciale i dette felt

Artikler indenfor området

Ingen nyheder fundet.