Rådgivningsområder

Vi yder specialrådgivning inden for en lang række områder. Til venstre har vi foretaget en opdeling i hovedområder, hvorunder du kan læse yderligere om de forskellige områder. Flere af vore advokater har deltaget i undersøgelseskommissioner, og har været medlem af flere lovforberedende udvalg, herunder vedrørende udlændingeret samt medlemskaber af Konkurrencerådet og diverse nævn.

Du kan yderligere ved brug af søgeordsfunktionen finde frem til et specifikt område og den eller de advokater, der har det som sit speciale.

Om muligheden for at gøre brug af et advokatteam/en bestemt faggruppe, henvises til der til ”Om HOMANN”.