Advokat Bjørn Wittrup

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
CVR nr. 38519220
Klientkonto i Sydbank: Reg.nr. 6825 konto nr. 1052723.
Ansvarsforsikret i Tryg Forsikring.

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 22 66 12 96
E-mail: bw@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/bjoernwittrup/

Profil

Mine klienter vælger mig, fordi de er tilfredse med mit arbejde eller har fået mig anbefalet af tidligere klienter eller andre advokatkolleger.

Som advokat beskæftiger mig primært med generel erhvervsret.

Hovedvægten har ligget på insolvensretlige sager, og jeg har stor erfaring med håndtering af konkursboer, likvidationer og kreditorordninger.

Jeg er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Sidstnævnte indebærer, at Gældsstyrelsen benytter mig som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Indenfor finansieringsret rådgiver jeg banker og finansieringsselskaber om leasing og factoring.

Indenfor erstatnings- og forsikringsret rådgiver jeg især om ledelsesansvar og  professionsansvar, herunder  kurator- og advokatansvar. Her trækker jeg på min mangeårige  praktiske erfaring som kurator og advokat.

I de seneste år har jeg oplevet en klar stigning i antallet af sager om ledelsesansvar, både hvor jeg som kurator har rejst sådanne krav og i sager, hvor den sagsøgte ledelse har søgt min rådgivning.

Senest har jeg ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor jeg har repræsenteret den sagsøgte ledelse. Disse sager er typisk meget faktatunge.

Endelig arbejder jeg med testamenter og dødsboer og anden privatret.

Retssager har altid haft min særlige interesse, og jeg har ført en lang række retssager ved domstolene, herunder ved by- og landsret og Højesteret.

Etik og kvalitet

Jeg tilstræber at levere høj kvalitet til tiden og besidder en høj faglig etik.

Det tilstræbes at yde rådgivning i et klart og forståeligt sprog og med kommerciel forståelse.

Mine klienter

Mine klienter er både banker, forsikringsselskaber og små og mellemstore virksomheder samt privatpersoner. Tillige modtager jeg en del henvisningssager fra andre advokat kolleger.

Uddannelse

 • Cand. Jur, Århus universitet
 • Advokat 1990
 • Møderet for Højesteret 2010
 • Certificeret insolvensadvokat 2018

Erhvervsforløb

 • Homann Advokater. 01.01.2020
 • Selvstændig advokat 2017-2020
 • Dahl Advokatfirma 2015-2017
 • Bech-Bruun, 2012-2015
 • Philip Advokatfirma, 1997–2012
 • Koch Nielsen & Grønborg, 1993-1997

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Foreningen af Danske Insolvensadvokater
 • Bestyrelsesmedlem i Foreningen af procedureadvokater
 • Dansk Tysk Handelskammer

Juridiske artikler

Jeg har skrevet en række konkursretlige artikler, der har været trykt i Ugeskriftet og Juridisk Tidsskrift.

 • ET 2018.231. Separatiststatus til pengebeløb i konkursboet.
 • ET. 2014.35: Sekundær tilbageholdsret.
 • TBB.2005.187: Når lillebror flytter hjemmefra, Lejelovens § 77a.
 • U 2003B.393: Ejendomsforbeholdets opretholdelse ved konsignation og linende forhold.
 • U1999B.20. Frempantsætning af ejerpantebreve.
 • TBB 2022.857: Mangler ved andelsboliger af Bjørn Wittrup og Kristian Dreyer

Undervisning

I mange år har jeg undervist både kolleger, banker og forsikringsselskaber i insolvensret, leasing og factoring samt i kuratoransvar.

Sprog

 • Dansk, engelsk og tysk

Artikler af Bjørn Wittrup

Højesteretsdom i Bech Bruun sagen – Advokatansvar

af advokat Bjørn Wittrup

HR har afsagt dom i Bech Bruun (BB) sagen den 20.11.2023 og pålagt BB at betale 400 mio. kr. i erstatning til SKAT. Nedenfor omtales dommen nærmere og...

Nye regler om konkurskarantæne er på vej i 2024

af advokat Bjørn Wittrup

Der er en revision af reglerne om konkurskarantæne på vej i 2024. I artiklen redegøres der nærmere for ændringerne, der forventes vedtaget i 1. halvår...

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et om-stødelseskrav fra en kurator.

Mangler ved fast ejendom anno juni 2023

af advokat Bjørn Wittrup

Der rejses stadig mange sager om mangler ved fast ejendom. Det kan både være mod sælger, ejerskifteforsikringsselskab, den bygningssagkyndige eller...

Konkurstrussel – Kan du heller ikke betale dit Coronalån til SKAT

af advokat Bjørn Wittrup

Som det fremgår af dagspressen er antallet af konkurser tårnhøjt i øjeblikket og det er især små og mindre virksomheder der tages under...

Mangler ved andelsboliger

af Advokat Bjørn Wittrup

Antallet af tvister om påståede mangler ved køb af andelsboliger har været klart stigende i de seneste år. Det skyldes angiveligt, at priserne er...

Konkurstallet steg igen i oktober – Hvad nu, når kassen er tom?

af advokat Bjørn Wittrup

Antallet af konkurser er desværre steget i oktober måned i forhold til forrige måned og måneden før. Tallene kommer ikke som en overraskelse, når man...

Foreningen af Procedureadvokater har uddelt sin specialepris 2022

af Bjørn Wittrup

Foreningen af Procedureadvokater har uddelt sin specialepris 2022 på Foreningens seminar i Køge den 6. okt. 2022.

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Sådan undgår du konkurskarantæne

af advokat Bjørn Wittrup

Konkurskarantæne er en alvorlig sag og en anden kedelig sanktion af en konkurs. Artiklen indeholder nogle gode råd til, hvordan man undgår at blive...

Ændring af rekonstruktionsreglerne som følge af Covid-19

af advokat Bjørn Wittrup

Nyt lovforslag om nye regler, der skal gøre det lettere, hurtigere og billigere at opnå rekonstruktion.