Carsten Lang-Jensen

Advokat, Partner

Møderet for Højesteret
CVR. nr.: 27 14 85 49 (Enkeltmandsvirksomhed)

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 4053 80 42
E-mail: clj@homannlaw.dk

Profil

Carsten har 30 års erfaring inden for entreprise- og udbudsretten. Carsten har bistået i forbindelse med EU-udbud over opførelse og renovering af almene boliger, plejehjem, ungdomsboliger, ældreboliger, rådhuse og andre kommunale anlæg samt ført klagenævnssager herom. Carsten har endvidere rådgivet og ført en række voldgifts- og skønssager om større erhvervsbyggerier, opførelse af forskellige almene boliger, opførelse af andels- og ejerforeninger. Carsten har endvidere erfaring i sager om ekspropriation, planloven, forsikringsret, energiret og tvister om fast ejendom i almindelighed

Uddannelse

  • Cand.jur fra Københavns Universitet 1990

Erhvervsforløb

  • Advokatbeskikkelse 1993
  • Møderet for Højesteret

Medlemskaber

  • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
  • Dansk Forening for Udbudsret
  • Det Danske Selskab for Byggeret

Sprog

  • Dansk, tysk, engelsk og fransk