Tvisteløsning, retssager og voldgift

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen svarer på, om man skal vælge voldgift eller byretten til tvisteløsning.