Tvisteløsning, retssager og voldgift

Der er kommet en ny spændende Højesteretsdom af 20. februar 2024 om selvbyg og ulovlige badeværelser i en andelslejlighed. Kan Køber rejse et krav mod Sælger i den anledning og svarer kravet til udbedringsomkostningerne. Ja, siger Højesteretsdommen, og læs mere her.

Det danske startup Decpt ApS udvikler en ny og banebrydende mulitspektral folie til camouflage af militært udstyr som for eksempel kampvogne. Se www.decpt.dk for yderligere information om Decpts baggrund i nanoteknologi fra Inmold A/S.

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse efter rpl. § 343. Domstolene kritiseres med rette for deres lange ventetid.

Artiklen svarer på, om man skal vælge voldgift eller byretten til tvisteløsning.