Lejeret, herunder erhvervslejeret

Begrebet lejeret omfatter de to vigtige love erhvervslejeloven og  lejeloven.

Erhvervslejeloven, som trådte i kraft 1. januar 2000 – men som for en række bestemmelsers vedkommende også gælder for lejeaftaler, indgået før denne dato – regulerer relationen mellem en erhvervsudlejer og en erhvervslejer, herunder såvel butikker som kontorer. Erhvervslejeretten omhandler således arealer, der udelukkende udlejes til andet end beboelse.

Der er særdeles detaljerede regler om eksempelvis varsling af lejeforhøjelse (den såkaldte markedsleje), afståelsesret, uopsigelighed, fordeling af en ejendoms driftsudgifter m.v. Udlejere skal være opmærksomme på muligheden for at få markedslejen fastsat ved syn og skøn, og erhvervslejere være opmærksomme på muligheden for, at de kan varsle en lejenedsættelse. Også i erhvervslejeretten gælder grundsætningen om ”rettens fri bevisbedømmelse”, og dette skærper behovet for juridisk rådgivning i erhvervslejeretssager, hvad enten man er udlejer eller lejer. Ved ”klik her” fås der adgang til en artikel om en række forhold, som er særdeles relevante for såvel en erhvervslejer som en udlejer.

Lejeloven er en sammenskrivning pr. 1. juli 2015 af de hidtidige lejeloven og boligreguleringsloven - altså reguleringen af boliglejemål. Som tilfældet er med erhvervslejemål, gælder der også her detaljerede regler om vilkårene for lejemålet og i tilknytning hertil regler om tvisteløsning i Huslejenævnene landet over.

Vi kan tilbyde rådgivning indenfor lejeretsområdet, hvor vi, dels fra en række retssager ved Boligret og Landsret, har en omfattende erfaring, og dels ved bistand til såvel større udlejere, lejere og erhvervslejere – bl.a. i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler - kender alle praktiske aspekter forbundet hermed. Kontoret kan i så henseende også trække på ekspertisen hos sagsbehandlerne i kontorets ejendomsadministration. Denne samlede viden kommer klienterne til gode.

Der findes en række relevante links vedrørende leje og køb og salg af fast ejendom, nemlig:

  • <link http: www.ejendomsforeningen.dk _blank ejendomsforeningen>www.ejendomsforeningen.dk
  • <link http: www.virksomhedslokaler.dk _blank virksomhedslokaler>www.virksomhedslokaler.dk
  • <link http: www.boligejer.dk _blank boligejer>www.boligejer.dk
  • <link http: www.oline.dk _blank oline>www.oline.dk
  • <link http: www.lokaleportalen.dk>www.lokaleportalen.dk– Giver et samlet overblik over alle ledige lokaler til leje eller salg i Danmark.
  • <link http: www.findkontorfaellesskab.dk>www.findkontorfaellesskab.dk– Giver et samlet overblik over alle ledige kontorfællesskaber i Danmark.
  • <link http: www.ejendommeidanmark.dk>www.ejendommeidanmark.dk - Hurtigt overblik over alle ledige erhvervsejendomme til salg i Danmark.
  • <link http: www.boligdeal.dk _blank>Boligdeal.dk - Få overblik over ledige lejligheder til leje eller salg - andelsboliger - villaer til salg
  • <link http: www.boligoensker.dk _blank>Boligønsker.dk - er stedet for dig der søger bolig eller vil udleje eller sælge bolig. 
  • <link http: voreslejebolig.dk _blank>Voreslejebolig.dk - Mødested for udlejere og lejere

Af mere byggeteknisk karakter finder der hjemmesider med <link http: www.ois.dk _blank offentlige>www.ois.dk og <link http: www.kms.dk _blank kms>www.kms.dk

Artikler indenfor området

at advokat Bent-Ove Feldung

at advokat Jesper Perregaard

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder og ba.jur. Dominique Holmsgaard

at advokat Nicolai Platzer Funder