Retssager

Alle vores advokater assisterer ved løsning af tvister indenfor de relevante fagområder.

Løsning af tvister foregår ofte ved domstolene, hvor vi repæsenterer klienten i konkrete retssager.

Vores advokater har omfattende procedureerfaring, og en række af advokaterne har møderet for Højesteret.

Vi kan derfor i retssager og voldgiftssager tilbyde assistance af rutinerede advokater, hvad enten det er danske domstole eller danske og internationale voldgiftsretter.

Vi fører også sager for nævn, råd og klageinstanser, f.eks. Klagenævnet for Udbud, og vi har omfattende erfaring med fogedretssager, ikke mindst i forbudssager, f.eks. indenfor immaterialretten.

Vores advokater fungerer også som voldgiftsdommere indenfor sine særlige områder.