Selskabsret

Særligt inden for de sidste et til to år har vi for erhvervsdrivende klienter gennemført generationsskifter, hvor medarbejdere via holdingselskaber har købt sig ind i et driftsselskab, spaltninger af holdingselskaber, når hovedaktionærer har ønsket opsplitning af et samarbejde/medejerskab eller medvirket når  nye aktionærer/anpartshavere skal investere i et selskab.

Hvad enten det drejer sig om overdragelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, eller det drejer sig om nystiftelse af selskaber, herunder udenlandske datterselskaber, eller ændringer i bestående selskaber, herunder stiftelse af holdingselskaber/fusioner og spaltninger, er vi i stand til, ud fra en mangeårig erfaring, at yde rådgivning herom.

Valget mellem at drive en personligt ejet virksomhed eller selskabsformen indebærer en række beslutninger, bl.a. om virksomhedsskat, hæftelsesrisici, kapitalkrav, revisionsforhold og aktionæroverenskomster, såfremt flere af involveret i en påtænkt stiftelse. Samtlige disse forhold inddrages i vor rådgivning.

Vi tilbyder faste aftaler med klare rammer, så klienten ikke holder sig unødigt tilbage fra at tage telefonen for at stille advokaten et hurtigt spørgsmål, eller vende en problemstilling, inden beslutningen bliver taget.

Vi er tilknyttet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens web-registrering således, at vi på meget kort tid kan forestå online-registrering af selskabsstiftelser eller ændringer i eksisterende selskaber.

Vi kan også tilbyde en række juridiske IT-services til selskaber, f.eks. online afholdelse af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, etablering og vedligeholdelse af online extranet for virksomhedens aktører med forskellige funktionaliteter. Kontakt den enkelte advokat for nærmere informationer herom.

Artikler indenfor området

at advokat Niels Ulrik Ottesen

at advokat Niels Ulrik Ottesen

at advokat Niels Ulrik Ottesen

at advokat Niels Ulrik Ottesen

at advokat Hans Henrik Skjødt

at advokat Hans Henrik Skjødt

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Hans Henrik Skjødt

at advokat Hans Henrik Skjødt

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Kim Utzon Jybæk

at advokat Gunvor Sundgaard Happe

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Niels Ulrik Ottesen

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at BA.jur. Dominique Holmsgaard

at advokat Bent-Ove Feldung

at Advokat Nicolai Platzer Funder

at Advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Gitte Skouby og advokatfuldmægtig Solvejg Bosche, GS Tax ApS

at advokat Nicolai Platzer Funder