Skat

Skatteretten er særdeles kompleks, og vi kan tilbyde rådgivning både til virksomheder og til private. Vi har en lang og bred erfaring med skattespørgsmål, og kan være behjælpelig blandt andet på disse områder:

Hovedaktionærforhold

Hovedaktionærer er ofte i skattemyndighedernes søgelys. Ikke mindst med hensyn til transaktioner mellem aktionær og selskab. Det er derfor nødvendigt at ejeren i forholdet over for selskabet tilrettelægger transaktionerne på en sådan måde, at der ikke efterfølgende gennemføres uventede skatteforhøjelser. Et godt råd til hovedaktionærer er: "Spørg altid din rådgiver før du disponerer".

Er uheldet ude, og har skattemyndighederne rejst spørgsmål ved transaktioner mellem aktionær og selskab, kan vi være behjælpelige med at opnå den bedst mulige løsning.

Omstruktureringer

Vores mangeårige erfaring gør os i stand til at udarbejde holdbare løsninger for en skatteoptimeret omstrukturering af virksomheden.

Omstruktureringen gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden og revisor efter en af os udarbejdet "køreplan", der sikrer overholdelse af tidsfrister samt indhentelse af eventuelle tilladelser til skattefri omstrukturering.

Generationsskifte

Et generationsskifte bør indledes i god tid og på en sådan måde, at der fra start tages hensyn til individuelle ønsker. Vi har mange års erfaring med planlægning af generationsskifter for såvel den afgående som den nye ejer, og kan derfor efter indgående drøftelser fremlægge forskellige modeller med henblik på at opnå det ønskede.

Aktieaflønning - generelle og individuelle ordninger

Med en aktieaflønningsordning kan nøglemedarbejdere knyttes tættere til virksomheden. Ligeledes kan der udarbejdes mere generelle ordninger for virksomhedens medarbejdere.

Vi kan være behjælpelige med etableringen af såvel individuelle som generelle ordninger.

International skat

Globaliseringen har betydet en øget udveksling af ydelser og varer mellem den danske virksomhed og udlandet. Virksomheden vælger den struktur for samarbejdet med udlandet der er mest hensigtsmæssig ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, men en god planlægning inddrager også skattemæssige aspekter og kræver orientering om udenlandske skatteforhold. Her har vi et godt netværk at trække på via vores internationale forbindelser.

Klager over skat, moms og afgifter

Vi har et indgående kendskab til skattesystemet gennem et årelangt arbejde indenfor murene, herunder som repræsentant i Ligningsrådet (Skatterådet). Vores juridiske og praktiske baggrund kombineret med kendskabet til systemet sikrer et kompetent grundlag for at gennemføre en klagesag.

Vi har en kritisk tilgang til den måde skattesystemet og reglerne bliver administreret på, som har medført, at vi med held har gennemført klager af principiel betydning.

Bliver vi præsenteret for en sag, som vi ikke mener der er grundlag for at gennemføre, melder vi dette klart ud.

Advokater med speciale i dette felt

Artikler indenfor området

at advokat Hans Henrik Skjødt

at advokat Marianne Sigetty og advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at Marianne Sigetty og Gitte Skouby

at advokat Marianne Sigetty

at advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at advokat Gitte Skouby

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

at David Roberto R. Soares da Silva

at David Roberto R. Soares da Silva

at David Roberto R. Soares da Silva

at David Roberto R. Soares da Silva

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

at David Roberto R. Soares da Silva

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

at advokat Gitte Skouby

at Advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

at Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS