Advokat Hans Henrik Skjødt

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Født 1952
Kompagnon i Advokatfirmaet Collin I/S CVR. nr. 57477628

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: hhs@remove-this.homannlaw.dk

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1977.
 • University of Edinburgh (European Young Lawyers Course) 1984

Erhvervsforløb

 • Hjejle, Gersted & Mogensen 1977-1983
 • Oppenhejm og Prangen 1984-1985
 • Olaf Eskildsen 1985-1989
 • Reumert & Partnere (nu Kromann Reumert) 1990-1998
 • Advokaterne Amagertorv 11/Homann (navneændring 2007) fra 1998

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Københavns Advokatforening
 • Foreningen Højesteretsskranken
 • Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse og AIPPI

Tillidshverv

 • Bestyrelsesmedlem i en række erhvervsdrivende selskaber

Sprog

 • Dansk og engelsk

Artikler af Hans Henrik Skjødt

EU’s enhedspatent og patentdomstolen er nu trådt i kraft

af advokat Hans Henrik Skjødt

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk patentdomstol har været meget længe undervejs, jf. min artikel af 24. april 2014.

Forslag til ændring af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

af advokat Hans Henrik Skjødt

Regeringen ønsker at genindføre en ensartet bo- og gaveafgift på 15%, der således bringes tilbage til niveauet for bo- og arveafgiften ved...

Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

af advokat Hans Henrik Skjødt

Folketinget har nu vedtaget afskaffelsen af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr....

Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

af advokat Hans Henrik Skjødt

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber og om sænkning af kapitalkravet for...

Politiske drøftelser om afskaffelse af iværksætterselskaberne

af advokat Hans Henrik Skjødt

Erhvervsministeriet har i en pressemeddelelse den 17. september meddelt, at Erhvervsministeren nu indkalder til politiske forhandlinger om at afskaffe...

Nedsat kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige ændringer

af advokat Hans Henrik Skjødt

Fra den 1. juli 2018 gælder en række ændringer i Selskabsloven, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og Lov om erhvervsdrivende fonde. Læs her,...

Fremtidsfuldmagt

af advokat Hans Henrik Skjødt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske...

Krænkelse af BMW's design- og varemærkerettigheder

af advokat Hans Henrik Skjødt

Højesteret har den 10. marts 2015 afsagt en vigtig dom i en sag om salg og markedsføring af bilfælge, hvoraf tre fælge var EF-designbeskyttede, mens...

Immaterialret

af Advokat Hans Henrik Skjødt

Artiklen indeholder en oversigt vedrørenderettigheder i forbindelse med patenter, brugsmodelregistreringer, design og varemærker samt rettigheder i...

Forbud mod markedsføring af designklassikere i Danmark via Internettet

af advokat Hans Henrik Skjødt

Sø- og Handelsretten har den 20. maj 2014 afsagt en principiel dom i en sag anlagt af Fritz Hansen A/S og en række medsagsøgere mod Nlini Interiors...

Enhedspatent og den fælles Patentdomstol

af advokat Hans Henrik Skjødt

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk Patentdomstol har været meget længe undervejs, mere end 30 år. I 2012 blev der opnået politisk...

En vigtig dom om knowhow - Niro A/S mod Arne Sloth Jensen og EnerDry ApS

af advokat Hans Henrik Skjødt

Erhvervshemmeligheder beskyttes navnlig af markedsføringslovens § 19, som fastslår, at erhvervshemmeligheder ikke ubeføjet må benyttes. En vigtig sag...