Advokat Poul Helmuth Petersen

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
CVR. nr. 35 99 39 67

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 20 98 60 40
E-mail: php@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/poul-helmuth-petersen/

Profil

Poul Helmuth Petersen har igennem mere end 30 år ført et meget stort antal retssager, såvel civile retssager som straffesager.

I mere end 25 år har han været beneficeret advokat ved Københavns Byret og retten på Frederiksberg samt Østre Landsret og Sø-og Handelsretten. Han har også jævnligt mødt i Højesteret i principielle retssager.

I de senere år har han koncentreret sit virke omkring straffesager, hvor han har været forsvarer i såvel alvorlige sager om drab, grov vold, voldtægt og narkotika og berigelseskriminalitet, men også i større sager om økonomisk kriminalitet.

Igennem sit virke som advokat for banker og større virksomheder samt et mangeårigt arbejde med insolvensret / konkursboer har han opnået stor indsigt i komplicerede økonomiske forhold, som han drager nytte af i sager om økonomisk kriminalitet.

Poul Helmuth Petersen lægger stor vægt på at sætte klientens interesser i centrum og bistår alle sine klienter hele vejen igennem en straffesag lige fra første afhøring hos politiet til gennemførelsen af hovedforhandlingen i retten.

Hovedkompetencer

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1979

Erhvervsforløb

 • Politifuldmægtig 1979-80
 • Dommerfuldmægtig 1981-1982
 • Flere private ansættelser 1982-1987
 • Collin, Rørdam & Co. 1987-1994
 • Advokaterne Amagertorv 11/Homann (navneændring 2007) fra 1994

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Københavns Advokatforening
 • Juridisk Forening
 • Landsforeningen af beneficerede advokater

Tillidshverv

 • Beneficeret advokat i København siden 1995
 • Formand for Politiklagenævnet for København, Frederiksberg og Tårnby 2002-2010

Sprog

 • Dansk, engelsk og tysk

Undervisning

 • Civil- og strafferet Politiskolen 1980-84
 • Erhvervsret Handelshøjskolen fra 1981-2001