Etik

En advokat skal altid bevare sin fuldstændige uafhængighed under udøvelse af sin advokatvirksomhed, såvel i forholdet til sin klient som i forholdet til andre.

En advokats arbejde er reguleret af blandt andet regler i retsplejeloven, der stiller krav til advokatens faglige og professionelle standard. Derudover gælder et sæt etiske spilleregler, som alle advokater er underkastet; nemlig de advokatetiske regler, som er vedtaget af Advokatrådet.

Advokatrådet fører tilsyn til overholdelsen af reglerne.

Disse almindelige principper og etiske regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside <link http: www.advokatsamfundet.dk _blank>www.advokatsamfundet.dk.

Ved indgivelse af en klage over en advokat hos Homann Advokater henvises til <link http: www.advokatnaevnet.dk _blank for at klage over en>Advokatnævnet - www.advokatnaevnet.dk.

Forbrugerklageloven pålægger erhvervsdrivende, herunder altså også  advokater, at give information om det relevante tvisteløsningsorgan, som forbrugere kan henvende sig til, hvis en uenighed opstår mellem den erhvervsdrivende og  forbrugeren. For klager over advokater er den relevante klageinstans Advokatnævnet, hvis hjemmesideadresse er den lige oven for anførte og postadressen er:

Advokatnævnet
c/o Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefonnummer: 33 96 97 98
E-mailadresse: <link>klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk