Dødsboer, testamenter og arv

Vi rådgiver om alle aspekter indenfor dødsbobehandling og arveret, samt udfærdigelse af eventuelt testamente eller ægtepagt.

Særligt med hensyn til dødsboer varetager vi alle opgaver, hvad enten der er tale om et bobestyrerbo eller et privat skifte, idet vi har mangeårig erfaring i bobehandling, dels fra autoriseret bobestyrerhverv, dels fra repræsentation af almenvelgørende foreninger, der skal arve, og private arvinger.

Vi bistår videre med beregning af skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, der måtte opstå i forbindelse med bobehandlingen.

Om den praktiske bobehandling og testamentsoprettelse m.v., se artiklen Behandling af dødsboer herom, forfattet af autoriseret bobestyrer Bent-Ove Feldung.

For så vidt angår den nye arvelov, der gælder fra 1. januar 2008 rummer den mulighed for en markant forbedring af generationsskifter, oprettelse af udvidet samlevertestamente og en forøgelse af friarven til 3/4 af det en arvelader efterlader sig. Der henvises til en mere detaljeret gennemgang heraf under artikler om dødsboer, pkt. 7.

På hjemmesiden www.domstol.dk (kig under blanketter) kan der fås yderligere information, ligesom de formularer, der anvendes i forbindelse med dødsbobehandlingen kan downloades.

Artikler indenfor området

Mere om at være ”nærmeste pårørende” og have ret til forsikringssummen ved dødsfald

af advokat Jesper Perregaard

Et par nyere Højesterets domme giver anledning til at tage emnet op igen.

Dødsboer, bobestyrer, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Kan et testamente være ugyldigt?

af advokat Lars Søndergaard

Et testamente indeholder bestemmelser om, hvordan arven efter en person skal fordeles, altså hvem der skal arve.

 

En arving, der mener, at et...

Når der er tvist om at være nærmeste pårørende til afdøde i forbindelse med udbetaling af forsikringsydelser mv.

af advokat Jesper Perregaard

Mange har tegnet pensions- og forsikringsydelser, der ved død tilfalder afdødes ”nærmeste pårørende”, men der er ikke altid klart, hvem der konkret er...

Ægtepagt og særeje samt pensionsrettigheder

af advokat Lars Søndergaard

Et par, der er gift eller overvejer ægteskab, bør også overveje, hvilken ordning der skal gælde for deres formueforhold. Hvis ikke andet er bestemt,...

Testamente

af advokat Lars Søndergaard

Mange mennesker overvejer at få oprettet et testamente. Man kan i den forbindelse overveje, om det er relevant. Det behøver det ikke at være. Hvis man...

Fritagelse for at betale indkomstskat i dødsboer

af advokat Lars Søndergaard

Dødsboer, der behandles i Danmark er indkomstskattepligtige. I dødsboskattelovens § 6 er der en generel fritagelse for at betale indkomstskat for...

Arveloven fra 2008

af advokat Bent-Ove Feldung

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev Arveloven ændret og tvangsarven andrager herefter for både livsarvinger og ægtefælle ¼.