Erhvervsret

Vore erhvervsdrivende klienter efterspørger mange forskellige ydelser, såsom selskabsstiftelse, virksomhedsomdannelse og virksomhedskøb, skatterådgivning, holdingselskaber, agentur- og forhandlerkontrakter og rådgivning om ansættelsesret, markedsføring og patenter. Vi giver råd om såvel disse forhold som de fleste aspekter af virksomheders drift. Det gælder også de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med etablering, virksomhedens finansierings- og kontraktforhold, krisesituationer, hvor der skal skabes løsninger for virksomhedens fortsættelse, human ressource, generationsskifte eller køb og salg af virksomheder.

Vi indretter rådgivningen efter virksomhedens behov. Indimellem er der brug for sparing over telefonen eller via e-mail. Andre gange skal der måske tilrettelægges et større forløb eller udarbejdes en kontrakt. Vi kan hjælpe med at kortlægge behovet for rådgivning. Der kan indgås faste aftaler om rådgivningens omfang og prisen for rådgivningen. Vi vil ikke forsøge at sælge dig løsninger, som du ikke har brug for.

Vi rådgiver også om internationale forhold i øvrigt, hvorunder vi kan trække på ressourcer om andre landes områder via vort internationale samarbejde i JCA. Gennem dette samarbejde har vi mulighed for at trække på juridisk rådgivning over det meste af verden, idet samarbejdspartnerne i JCA har samarbejdspartnere globalt.

De væsentligste erhvervsområder, vi rådgiver indenfor, er beskrevet i grupperne i venstre. Klik på de enkelte områder for yderligere information.

Ved større opgaver sammensætter vi et advokatteam med fornødne specialer til at løse opgaven – for eksempel ved due diligenceopgaver og større aftalekomplekser. Under opremsningen af advokater ses forslag til advokatteams.

Kontrakter

Ved indgåelse af kontrakter kan der være større økonomiske værdier involveret og/eller særlige betingelser og forudsætninger, der skal tilgodeses.

Samtlige vore advokater har i mange år beskæftiget sig med kontraktsudformning indenfor de konkrete fagområder.

Hvad angår kontraktsretlige spørgsmål, kan der derfor rettes henvendelse til enhver af vores advokater. Hvis det ikke er indenfor den pågældendes kernekompetencer, vil du blive henvist til en kollega på kontoret, der har netop de relevante kompetencer.

Uanset hvilke område kontrakten vedrører, kan vores rådgivning omfatte alle led i kontraktens samlede "liv", f.eks.

  • Forudgående analyser af særlige juridiske og forretningsmæssige forhold indenfor det pågældende område
  • Behovs- og forudsætningsanalyser for klienten
  • Forberedelse til forhandlinger, oplæg / synopsis til forløb og indhold af kontrakt
  • Indledende / forberedende kommunikation med andre kontraktsparter
  • Selve kontraktsforhandlingen
  • Udarbejdelse af kontraktudkast eller kommentering / bearbejdning af eksisterende udkast og løbende indarbejdelse af forhandlingsresultater
  • Udabrejdelse af endelig kontrakt
  • Selve indgåelse af kontrakten, underskift, kontrol af formalia mv.
  • Opfølgning og projektassistance i konktraktens løbetid
  • Håndtering af eventuelle tvister og misligholdelsessituationer