playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Forsikrings- og erstatningsret

Vi har stor erfaring med at rådgive erhvervsvirksomheder, forsikringsselskaber og private om erstatningsretlige forhold og har ført et betydeligt antal retssager for bl.a. landsretterne og Højesteret herom.

Disse sager angår eksempelvis rådgiveransvar, arbejdsgiveransvar, færdselsansvar, produktansvar eller tvister, der udspringer af misligholdte kontraktsforhold af forskellig karakter. I mange sager er der behov for at indhente sagkyndige udtalelser/erklæringer om tekniske, lægefaglige eller andre forhold. Både i sager om driftstabserstatning og personskadeerstaning er der i mange tilfælde (tillige) tvist om erstatningsudmålingen, herunder for personskadesagernes vedkommende om opgørelsen efter erstatningsansvarslovens bestemmelser.

Når det har relevans, omfatter vores rådgivning i disse sager naturligvis tillige en afklaring af de muligheder, der måtte være for at foretage regres overfor (med) ansvarlige, opnå forsikringsdækning eller lign.

Vi tilstræber at løse sagerne ved forhandling, så der kun føres rets- eller voldgiftssag, når tvisten ikke kan løses på anden og bedre vis.

Kontakt os for at høre nærmere.

Artikler indenfor området

Mere om erhvervsevnetab og årsagssammenhæng

af advokat Jesper Perregaard

Med en kort kommentar til Højesterets dom af 19. august 2020 (sag BS-49822/2019-HJR).

Mere om at være ”nærmeste pårørende” og have ret til forsikringssummen ved dødsfald

af advokat Jesper Perregaard

Et par nyere Højesterets domme giver anledning til at tage emnet op igen.

Misbrug af NemID – Identitetstyveri, del II

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Også når det gælder misbrug af NemID eller digitale signaturløsninger, efterlader medierne ofte det indtryk, at brugeren hæfter for det meste. Men som...

Privates erstatningsansvar - en motocrossulykke med alvorlig personskade

af advokat Jesper Perregaard

Som en nyere dom fra Vestre Landsret illustrerer er man erstatningsretligt normalt ikke "sin broders vogter" i privatlivets forhold, men derimod...

Letbaner – ansvar og forsikring

af advokat Jesper S. Perregaard

Den første letbane i Danmark blev taget i brug i dec. 2017 i Aarhus, og efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer...

Misbrug af bankkonti – Identitetstyveri, del I

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Man efterlades ofte med det indtryk fra aviser og netmedier, at uberettigede hævninger på bankkonti ubetinget er kundens problem. Artiklen belyser,...

Om krav mod Husejernes Forsikring (Gable Insurance)

af advokat Jesper Perregaard

Man kan stadig nå at anmelde evt. skader på forsikringer tegnet hos Husejernes Forsikring (Gable Insurance AG), men efter den 31. marts 2017 vil det...

Sådan får du erstatning efter stormflod

af advokat Jesper Perregaard

Mange har de seneste år oplevet at få skader efter oversvømmelser forårsaget af stormflod. Hyppigheden af hvor tit der sker stormflod i Danmark og...

Hundeloven – ansvar og lovpligtig forsikringsdækning

af advokat Jesper Perregaard

Retten i Kolding har afsagt en interessant dom om ansvar og lovpligtig forsikringsdækning, hvor frivillig (skadelidte) havde påtaget sig at passe...

Forsikringssvindel

af advokat Jesper Perregaard

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de...

Nye fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring.

af advokat Jesper Perregaard

Forsikring og Pension (F&P) har netop udsendt reviderede fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at...

Aktuelt dækker retshjælpsforsikringen – sandsynligvis – ikke omkostningerne i forbuds- og påbudssager

af advokat Jesper Perregaard

Den primære dækning i henhold til de almindeligt gældende retshjælpsforsikringsbetingelser, kan kort beskrives som rimelige sagsomkostninger forbundet...

Skolernes iPads, computere og lign. er skolernes eget ansvar

af advokat Jesper Seeger Perregaard

Mange skoler udlåner iPads mv. til skoleeleverne til undervisningsbrug. Med en ny kendelse fra Ankenævnet for Forsikring er det indgående belyst, hvad...

Sådan får du ejerskifteforsikringen til at dække skimmelsvamp

af advokat Marie-Louise Pind

Hvis du har købt et hus med skimmelsvamp eller overvejer at købe et hus, så er der gode råd at hente i denne artikel fra advokat Marie-Louise Pind,...

Vintervejr & erstatning

af advokat Jesper Perregaard

Både det aktuelle vintervejr (vinteren 2010/2011) og sidste års vinter har medført mange skader f.eks. i form af færdselsuheld, personskader ved fald...