Advokat Kristin Alstad-Mathiasen

Advokat (L), Partner

Møderet for landsretten
Født 1973
CVR.nr. 38 75 52 93

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 26 28 12 40
E-mail: kam@remove-this.homannlaw.dk

Se også www.familieretsadvokaterne.dk og Linkedin

Profil

Kristin er specialiseret inden for familieretten, og har meget stor erfaring med forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager, og bistår også i skilsmissesager, ved samlivsophør og i arveretlige sager. Kristin har i en årrække undervist i Familie- og Arveret på Københavns Universitet. Hun har også betydelig erfaring med at føre retssager inden for det socialretlige område, særligt vedrørende tvangsmæssig anbringelse af børn. Kristin har endvidere erstatningsretten som et hovedområde, herunder arbejdsskadesager og voldsoffersager.

Uddannelse

 • Cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1998

Erhvervsforløb

 • Dommerfuldmægtig, Norges Høyesterett 1998-2005
 • Dommerfuldmægtig, Ytre Follo tingrett 2002-2003
 • Slots- og Ejendomsstyrelsen 2005-2008
 • Statsforvaltningen 2008-2014
 • Kammeradvokaten 2014-2017
 • Homann Advokater 2017-

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Foreningen af Procedureadvokater
 • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret

Undervisning

 • Undervisningsassistent i Familie- og Arveret, Københavns Universitet siden 2010.

Sprog

 • Dansk, norsk og engelsk.