Advokat Bjørn Wittrup

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
CVR nr. 38519220
Klientkonto i Sydbank: Reg.nr. 6825 konto nr. 1052723.
Ansvarsforsikret i Tryg Forsikring.

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 22 66 12 96
E-mail: bw@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/bjoernwittrup/

Profil

Mine klienter vælger mig, fordi de er tilfredse med mit arbejde eller har fået mig anbefalet af tidligere klienter eller andre advokatkolleger.

Som advokat beskæftiger mig primært med generel erhvervsret.

Hovedvægten har ligget på insolvensretlige sager, og jeg har stor erfaring med håndtering af konkursboer, likvidationer og kreditorordninger.

Jeg er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Sidstnævnte indebærer, at Gældsstyrelsen benytter mig som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Indenfor finansieringsret rådgiver jeg banker og finansieringsselskaber om leasing og factoring.

Indenfor erstatnings- og forsikringsret rådgiver jeg især om ledelsesansvar og  professionsansvar, herunder  kurator- og advokatansvar. Her trækker jeg på min mangeårige  praktiske erfaring som kurator og advokat.

I de seneste år har jeg oplevet en klar stigning i antallet af sager om ledelsesansvar, både hvor jeg som kurator har rejst sådanne krav og i sager, hvor den sagsøgte ledelse har søgt min rådgivning.

Senest har jeg ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor jeg har repræsenteret den sagsøgte ledelse. Disse sager er typisk meget faktatunge.

Endelig arbejder jeg med testamenter og dødsboer og anden privatret.

Retssager har altid haft min særlige interesse, og jeg har ført en lang række retssager ved domstolene, herunder ved by- og landsret og Højesteret.

Etik og kvalitet

Jeg tilstræber at levere høj kvalitet til tiden og besidder en høj faglig etik.

Det tilstræbes at yde rådgivning i et klart og forståeligt sprog og med kommerciel forståelse.

Mine klienter

Mine klienter er både banker, forsikringsselskaber og små og mellemstore virksomheder samt privatpersoner. Tillige modtager jeg en del henvisningssager fra andre advokat kolleger.

Uddannelse

 • Cand. Jur, Århus universitet
 • Advokat 1990
 • Møderet for Højesteret 2010
 • Certificeret insolvensadvokat 2018

Erhvervsforløb

 • Homann Advokater. 01.01.2020
 • Selvstændig advokat 2017-2020
 • Dahl Advokatfirma 2015-2017
 • Bech-Bruun, 2012-2015
 • Philip Advokatfirma, 1997–2012
 • Koch Nielsen & Grønborg, 1993-1997

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Foreningen af Danske Insolvensadvokater
 • Bestyrelsesmedlem i Foreningen af procedureadvokater
 • Dansk Tysk Handelskammer

Juridiske artikler

Jeg har skrevet en række konkursretlige artikler, der har været trykt i Ugeskriftet og Juridisk Tidsskrift.

 • ET 2018.231. Separatiststatus til pengebeløb i konkursboet.
 • ET. 2014.35: Sekundær tilbageholdsret.
 • TBB.2005.187: Når lillebror flytter hjemmefra, Lejelovens § 77a.
 • U 2003B.393: Ejendomsforbeholdets opretholdelse ved konsignation og linende forhold.
 • U1999B.20. Frempantsætning af ejerpantebreve.
 • TBB 2022.857: Mangler ved andelsboliger af Bjørn Wittrup og Kristian Dreyer

Undervisning

I mange år har jeg undervist både kolleger, banker og forsikringsselskaber i insolvensret, leasing og factoring samt i kuratoransvar.

Sprog

 • Dansk, engelsk og tysk

Artikler af Bjørn Wittrup