Familieret

Familieret er en samlebetegnelse for en række sagen der alle udspringer af familieforhold.

Det kan være det økonomiske forhold mellem ægtefæller eller samlevende, separation og skilsmisse, deling af fællesbo, sager om forældremyndighed og samvær mv.

Det er som i alle andre sammenhænge godt at være forberedt. Skal man giftes, købe hus sammen med sin kæreste eller overvejer man skilsmisse, er det en god idé at søge rådgivning inden man tager sin beslutning.

Rådgivning kan fås hos advokater, men en række offentlige institutioner som Familiestyrelsen, Københavns Overpræsidium, statsamterne mv. har også hjemmesider med en del vejledninger om hvordan man skal forholde sig. Man skal dog være varsom med at tage beslutninger uden at have drøftet problemerne med en professionel.

Familieretlige emner kontoret beskæftiger sig med:

  • Indgåelse af ægteskab / registreret partnerskab
  • Ægtepagter / Testamenter / Børnetestamenter
  • Ægteskabssager / Deling af fællesboer
  • Forældremyndighedssager
  • Samværssager
  • Anbringelse af børn uden for hjemmet  (Tvangsfjernelsessager)
  • Dødsboer - arveret
  • Samejeoverenskomster