Oversigt over advokatfaggrupper/advokatteams

Skatterådgivning

herunder fusioner, spaltninger m.v.

Investeringsejendomme

herunder erhvervslejeret m.v.

Immaterialret

  • Nicolai Platzer Funder
  • Gregers R. Lauridsen
  • Klaus Juel Rasmussen
  • Hans Henrik Skjødt

Udlændingeret

herunder asyllovgivningen

Foreningsret

herunder ejer- og andelsboligforeninger

Fast ejendom og miljøret

herunder lejeret, tvister og planret