Dødsboer, testamenter og arv

Vi rådgiver om alle aspekter indenfor dødsbobehandling og arveret, samt udfærdigelse af eventuelt testamente eller ægtepagt.

Særligt med hensyn til dødsboer varetager vi alle opgaver, hvad enten der er tale om et bobestyrerbo eller et privat skifte, idet vi har mangeårig erfaring i bobehandling, dels fra autoriseret bobestyrerhverv, dels fra repræsentation af almenvelgørende foreninger, der skal arve, og private arvinger.

Vi bistår videre med beregning af skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, der måtte opstå i forbindelse med bobehandlingen.

Om den praktiske bobehandling og testamentsoprettelse m.v., se artiklen <link record:tt_news:10 _top>Behandling af dødsboer herom, forfattet af autoriseret bobestyrer Bent-Ove Feldung.

For så vidt angår den nye arvelov, der gælder fra 1. januar 2008 rummer den mulighed for en markant forbedring af generationsskifter, oprettelse af udvidet samlevertestamente og en forøgelse af friarven til 3/4 af det en arvelader efterlader sig. Der henvises til en mere detaljeret gennemgang heraf under <link record:tt_news:10 _top nye>artikler om dødsboer, pkt. 7.

På hjemmesiden <link http: www.domstol.dk _blank>www.domstol.dk (kig under blanketter) kan der fås yderligere information, ligesom de formularer, der anvendes i forbindelse med dødsbobehandlingen kan downloades.