Tinglysning

Tinglysning er en registreringsproces, der dokumenterer juridiske rettigheder og forpligtelser på f.eks. en fast ejendom. Det er et offentligt register, der sikrer retssikkerhed og giver alle adgang til f.eks. at se, hvilke servitutter der er registret på en given ejendom.

Danmark har i september 2009, som det første land i verden, indført digital tinglysning. Alle rettigheder (ejerskifter, pant, servitutter, ægtepagter m.v.) oprettes og underskrives digitalt.

Hos Homann Advokater beskæftiger vi os dagligt med både enkle og komplekse tinglysningssager.

Vores tinglysningseksperter rådgiver i alle former indenfor tinglysningsret, herunder af individuelle ejerforeningsvedtægter eller tinglysning af dokumenter som f.eks. samejeaftaler, servitutter, pant, fremtidsfuldmagter samt ægtepagter.

Som tinglysningsspecialister arbejder vi i tæt samarbejde med såvel landinspektører, ejendomsadministratorer som pengeinstitutter.

Herudover har advokat Ulla Zurita siden september 2009 undervist på specialistkurser i Digital Tinglysning for advokaternes brancheorganisation Danske Advokater og hos advokatforeninger rundt omkring i landet.

Advokater med speciale i dette felt