Strafferet og udlændingeret

I juni 2022 repræsenterede jeg en tiltalt i en større narkosag, hvor min klient stod tiltalt for medvirken til indsmugling af 45 kg kokain til Danmark og hvor anklagemyndigheden i landsretten nedlagde påstande om en straf på 15 års ubetinget fængsel.

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved bibeskæftigelse eller når den pågældende påtager sig frivilligt arbejde.

Det er almindeligt accepteret i dansk ret, at der skal meget til for at en person kan straffes. Der er et princip om, at enhver rimelig tvivl i en straffesag, skal komme den tiltalte til gode. Essensen er, at man meget nødigt vil straffe personer, der kan være uskyldige, og at man derfor kræver meget sikre beviser for den tiltaltes skyld.

The Eastern High Court on 22 December 2015 made a ruling in a case where we were assisting a client with a disability and his spouse, who had been denied spousal reunification as a result of their non-ability to meet the so-called self-support requirement.

On the 10th of December 2016, the Danish Government proposed a bill that will make it more difficult to get a permanent residence permit.

1st September 2015, a new law as come into force making it possible to get dual citizenship in Denmark. This means that if you are a foreigner and you meet the requirements for acquiring Danish citizenship, you can apply for and get Danish citizebnship without having to renounce your own citizenship at the same time.

After having received an extraordinary large amount of refugees from Eritrea in 2014 in Denmark, it was decided that the Danish Immigration Service was to investigate the actual conditions in Eritrea and draft a report hereon. This report has been published now and can be found here...

The increase in the amount of refugees coming to Denmark, in particular as a result of the civil war in Syria, has lead to that the rules on asylum are to be tightened in Denmark. The Danish government is, inter alia, proposing that it shall be possible to send back refugees, once the conflict in their home country has ended.

Da regeringen i efteråret 2011 fremlagde regeringsgrundlaget, blev der varslet lempelser i bl.a. reglerne for familiesammenføring.

In cooperation with the Migration Policy Group, the European Commission has launched a web portal concerning rules on immigration within the European Union.

Udvisningsreglerne er på forskellige punkter blevet ændret.  Kravene til de tidsmæssige betingelser for øget beskyttelse mod udvisning er blevet skærpet, og flere kriminalitetsformer, f.eks. trussel om vold m.v. over for vidner eller hensættelse af en anden i hjælpeløs tilstand og visse særligt grove skatte-, told- eller afgiftssvindelsager er blevet henført under de bestemmelser, der indebærer en…

Udlændinge omfattet af EU-reglerne kan kun udvises i medfør af udlændingelovens bestemmelser i det omfang, det er foreneligt med EU-reglerne.

EU-reglerne, hvorefter en straffedom alene ikke uden videre kan begrunde udvisning, hvorimod vurderingen skal støttes på den pågældendes personlige forhold, har hidtil bl.a. været indeholdt i Rådets direktiv af 25. feb. 1964 (64/221), der imidlertid er…