Ansættelsesret

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved bibeskæftigelse eller når den pågældende påtager sig frivilligt arbejde.

Ved en lovændring per 1. juli 2016 blev der genindført mulighed for at lade aktieløn beskatte som aktieavance frem for lønskat. Prisen for at give sine medarbejdere denne fordel, er at virksomheden mister de tilsvarende fradrag.

Fra 15. marts 2010 gælder SKATs vejledende mindstepriser for, hvad den enkel-te medarbejder selv skal betale (med beskattede midler) for at kantineordninger med tilskud fra arbejdsgiveren fortsat kan være skattefri.

Arbejdsgivere skal hver måned foretage indberetning til SKATs eIndkomst af personalegoder til de ansatte. Indberetning skal ske, når den ansatte modtager personalegoder eller skattepligtige fordele, som der ikke betales fuldt vederlag for.