Immaterialret

Vi rådgiver om alle aspekter af immaterielle rettigheder samt beslægtede forhold, herunder bl.a.:

  • Patenter
  • Brugsmodeller
  • Designrettigheder (og mønsterrettigheder)
  • Varemærker og andre kendetegn
  • Ophavsret
  • Markedsføringsret
  • Musikrettigheder

Vi rådgiver desuden angående forsknings- og udviklingssamarbejder og licens- og franchiseaftaler.

Vi har en betydelig erfaring med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling vedrørende immaterielle rettigheder, både nationalt og internationalt, herunder med forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen.

Vi vil endvidere kunne tilbyde sagkyndig bistand eller hjælpe med at finde den rette ekspertise angående registrering af rettighederne eller etablering af beskyttelse på anden måde ved licensaftaler, informationsteknologisk beskyttelse (software) m.v.