Plan- og miljøret

Offentlige reguleringer har stadig større indvirkning på virksomhederne. Også som borger må man være godt klædt på for at kunne overskue konsekvenserne af regler, planer og andre rettigheder over fast ejendom.

Plan- og miljøretten vedrører regulering af faste ejendomme; såvel i offentligt som i privat regi. Det vil for det første sige de regler, som giver myndighederne adgang til at styre udviklingen (planlægningen) i byerne og på landet og til at regulere private og erhvervsmæssige aktiviteter, som evt. kan påvirke miljøet. Og for det andet de regler (servitutter) og rettigheder (fx hævd), som gælder mellem ejere af fast ejendom. Det er specialistjura, som kræver bistand fra specialiserede advokater.

HOMANN Advokater bistår grundejere, virksomheder og myndigheder, når miljørettens regelsæt kommer i spil. Det kan være inden for:

  • Miljøbeskyttelseslov, planlov og naturbeskyttelseslov
  • Nævnssager, kommissionssager og retssager om lokalplaner og kommuneplaner
  • Ekspropriation
  • Landzonetilladelser
  • Forbud og påbud
  • Lovliggørelse – retlig eller fysisk
  • Byggeretter
  • Beskyttelseslinjer
  • Jordforureningslov (kortlægning & påbud)
  • Hævd, naboret (bl.a. tålegrænse) og servitutter.

Kontorets advokater har omfattende erfaring i at føre sager om planretlige spørgsmål ved Naturklagenævnet samt de almindelige domstole.

Artikler indenfor området

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Jens H. Elmerkjær

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Jesper Perregaard

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai P. Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder

at BA.jur. Dominique Holmsgaard

at Advokat Nicolai Platzer Funder

at advokat Nicolai Platzer Funder